Hjälp till bostadsrättsföreningar
Borättsbyrån är en rättsbyrå för framförallt bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare som behöver hjälp med juridiska eller ekonomiska frågor. Det finns en mängd regler och stadgar som en bostadsrättsförening behöver följa. Beslut måste tas på rätt sätt, konflikter mellan till exempel föreningen och boende behöver lösas och vid uppsägning av en boende måste regler följas till punkt och pricka. Föreningen kan behöva kapitaltillskott eller övergå från oäkta till äkta bostadsrättsförening. Magnus Löfgren är expert på allt det här och lite till. Han är utbildad jurist (jur. kand.) och ekonom (ekon. mag.) och har inriktat sig mot fastighetsrätt och fastighetsekonomi och sedan ännu mer specifikt på bostadsrättsföreningar.
- Jag sysslar med de här frågorna hela dagarna, säger Magnus.

Borättsbyrån hjälper gärna nystartade eller ombildade bostadsrättsföreningar och kan vara med som styrelsestöd i början. Magnus sitter också som ordförande på stämmor eftersom det kan vara en fördel att ha en utomstående ordförande i stora föreningar eller när viktiga frågor ska behandlas. Han är väldigt flexibel och kan komma ut när det passar kunden, vilket ofta är på kvällar eftersom föreningarna sköts på medlemmarnas fritid. Därtill är priset klart mycket lägre jämfört med de större organisationerna eller advokatbyråerna.

Borättsbyrån


Telefon: 08-318 818


Email:
magnus@borattsbyran.se

Hemsida:
www.borattsbyran.se

Adress:
Borättsbyrån
Per Lindeströms väg 100
121 4 Johanneshov

| 13 SENASTE FÖRETAGEN